$ 845,000 220 days ago 586 ridelle ave, Toronto
 
3+1
2
Toronto Regional Real Estate Board
$ 610,000 484 days ago 79 parklane circ, Clarington
1000-1199
3
1
Toronto Regional Real Estate Board
$ 1,005,000 516 days ago 19 lippincott st e, Toronto
 
4+1
4
Toronto Regional Real Estate Board
$ 1,225,000 528 days ago 375 king st w, Toronto
1000-1199
2+1
2
Toronto Regional Real Estate Board
$ 790,000 710 days ago 318 king st e, Toronto
700-799
1+1
1
Toronto Regional Real Estate Board
$ 438,000 722 days ago 275 bamburgh circ, Toronto
800-899
1+1
1
Toronto Regional Real Estate Board
$ 529,900 723 days ago 69 lynn williams st, Toronto
0-499
1
1
Toronto Regional Real Estate Board
1